Oznanila, 10.10.2021

Prosimo, da se držite navodil, ki veljajo.

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) velja za vse, starejše od 15 let. Prosimo, da imate s seboj dokazila o izpolnjevanju pogoja, saj nam pravila nalagajo preverjanje. Hvala.

Število udeležencev bomo spremljali. Lepo dobrodošli in bodimo odgovorni.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.

SVETE MAŠE:

9.10. ob 19:00 za žive in pokojne člane rožnega venca
10.10. ob 7:00 + Mihael Prosen, 30. dan
10.10. ob 10:00 ++ starši, brata in sestra Nastran
11.10. ob 19:00 + Jože Papler, obl., + Magda Bertoncelj, roj. d.
12.10. ob 7:00 (po namenu)*
13.10. ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ Katarina in Janez Knific
14.10. ob 7:00 + Marija Bešter (hčerka)
15.10. ob 19:00 za duše v vicah
16.10. ob 19:00 + Jože Čadež
17.10. ob 7:00 za zdravje (Balanč)
17.10. ob 10:00 + Marija Sušnik (Kapcinarjeva)

V nedeljo, 10.10., ob 10:00 bodo kandidati in kandidatke za birmo po evangeliju oddali podpisane zapise z odgovorom na vprašanje, zakaj želijo pristopiti k birmi. Odgovor so pripravili skupaj s starši. V primeru karantene, ki je bila določena nekaterim, bodo zapise oddali njihovi bližnji.

V nedeljo, 10.10., ob 9:00 bo v župnišču srečanje ŽPS-ja.

K sv. mašam so veroukarji in njihovi starši lepo dobrodošli tudi čez teden. Takrat bodo lahko dobili tudi liturgični listek za nedeljo. Skozi zakristijo pridejo veroukarji skupaj s starši.

Verouk poteka po urniku v ponedeljkih. Vstop v učilnice brez maske ni dovoljen.

Lahko darujete za sv. maše v novembru.

LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE (preko trr ali osebno). Hvala za vsak vaš dar.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 16.10., čez dan.

Vse najboljše naši mežnarci Lučki za rojstni dan.