Oznanila, 15.8.2021

Prosimo, da se držite navodil, ki veljajo. Število udeležencev bomo spremljali. Lepo dobrodošli.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.

Za spoved bom na voljo v spovednici v sredo v času molitve pred Najsvetejšim.

V nedeljo, 15.8., vas vabimo, da se odločite za obisk sv. maše ob 7:00, saj bo pri tisti ob 10:00 začetek oratorija in bodo zato prisotni oratorijanci ter animatorji. Hvala.

Bodimo odgovorni.

SVETE MAŠE:

13.8. ob 19:00 + Marija Mohorič – Beštrova
14.8. ob 19:00 ++ Jožef in Marija Šolar – Kajžova
15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE ob 7:00 za farane
15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE ob 10:00 + Marija Bešter (nečak Slavko)
16.8. ob 19:00 za zdravje, hitro okrevanje in Marijino varstvo
17.8. ob 7:00 + Marjan Papler, god
18.8. ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ Johan, Frančiška, Janez Skvarča
19.8. ob 7:00 za zdravje (I)
20.8. ob 19:00 po namenu (Marija Palovšnik)
21.8. ob 19:00 za družine v stiski (Č)
22.8. ob 7:00 za farane
22.8. ob 10:00 ++ Jože Sušnik in sin Ludvik ter sorodniki Petkovšek

Lahko darujete za sv. maše v septembru.
LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno).
Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki naj bi bila nameščena v mesecu septembru.

Hvala za vsak vaš dar.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 21.8., čez dan.