Oznanila, 8.8.2021

Prosimo, da se držite navodil, ki veljajo. Število udeležencev bomo spremljali. Lepo dobrodošli.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.

Bodimo odgovorni.

SVETE MAŠE:

6.8. ob 19:00 ++ starši in dva brata Papler
7.8. ob 19:00 (po namenu)*
8.8. ob 7:00 + Frančiška Zeni, 30. dan
8.8. ob 10:00 + Milka Košnik, 3. obl.
9.8. ob 19:00 + Marija Bešter (Hlipovi), + Marija Bešter (nečak Janez)
10.8. ob 7:00 za zdravje
11.8. ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (za policiste in policistke ter uslužbence MNZ, + Milka Brejc, 7. dan)*
12.8. ob 7:00 za farane
13.8. ob 19:00 + Marija Mohorič – Beštrova
14.8. ob 19:00 ++ Jožef in Marija Šolar – Kajžova
15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE ob 7:00 za farane
15.8. MARIJINO VNEBOVZETJE ob 10:00 + Marija Bešter (nečak Slavko)

Obhajanje starejših bo v soboto, 7.8., po 8:30. Če so kakšni zadržki glede obiska, mi prosim, sporočite.

Lahko darujete za sv. maše v septembru.
LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno).
Hvala za vsak dar.
Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki naj bi bila nameščena v mesecu septembru.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 14.8., čez dan.